kleiner AA groter

Home

Een goede mondgezondheid is belangrijk voor de kwaliteit van leven. Wie een gezonde mond heeft, heeft geen pijn of ontstekingen, kan beter eten, ziet er verzorgder uit en heeft minder last van slechte adem. Met het ouder worden wordt het lastiger een gezonde mond te behouden. Dit komt door specifieke problemen van het ouder worden. Of door externe omstandigheden, zoals bijwerkingen van medicijnen.
Alle tandartsen beschikken over competenties om verantwoorde zorg aan ouderen te kunnen verlenen. Door verschillen in affiniteit komen echter niet alle tandartsen voldoende in aanraking met meer complexe problemen van ouderen om die verantwoordt het hoofd te kunnen bieden. Tandarts Klüter heeft door zijn jarenlange praktijkvoering en specifieke interesse in de ouder wordende mens bijzondere competenties verworven. Dit betreft zowel kennis, vaardigheden als houding ten aanzien van de oudere en zijn/haar familie. Hij zoekt met u naar een passende aanpak voor uw specifieke problemen.